קניין רוחני

כל זכויות הקנין הרוחני וזכויות היוצרים בנתונים ו/או המידע המופיעים באתר, שייכים באופן  בלעדי לניצן גרטמן. אין להעתיק ו/או לפרסם בכל דרך שהיא  ו/או בכל אמצעי פרסום שהוא  את המידע והנתונים המופיעים באתר ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב , כמו כן אין לעשות בתכנים כל שימוש ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.

רישום לניוזלטר מבצעים וטיפים

 כל פרטי המשתמשים יישארו בלעדית בידי הנהלת האתר ולא יועברו לצד ג'. ניתן באופן עצמאי להסיר את המייל מרשימת התפוצה בכל עת.

 על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מוסכם בזאת כי מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הנוגע להסכם זה הינו בבית המשפט בתל – אביב.

E-mail: nitzan.gertman@gmail.com